Welkom Assistentes EPD Herhaalrecepten Huisbezoek Inschrijven Klachtenregeling Links Praktijkondersteuner Privacyreglement Reizigersadvies Spoed Spreekuren Team Telefoon
C. Den Haan																															Voorstraat 5d
		            																									4286 AK Almkerk
W.A.C. Van Herwijnen-de Rooij  Tel 0183 409090
																																																			Fax	0183-409080
Huisartsenpraktijk 
Almkerk
Pagina bijgewerkt op
©
Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachten functionaris. De klachten functionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachten functionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachten functionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachten formulier gebruiken op  de website van SKGE. De klachten functionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachten functionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschillen instantie huisartsen zorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschillen instantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.
KLACHTENREGELING